Simulace životního prostředí

Zatížení komponentů a produktů po dobu životnosti ve vozidle je simulováno v zařízeních ke zrychlenému stárnutí, ve kterých jsou podmínky životního prostředí částečně zpřísněně modelovány: na jedné straně zatížení jednotlivými vlivy životního prostředí (tepelně-klimatickými) nebo kombinovanými zatíženími (tepelně-mechanickými). Speciální nebo specifické vlivy životního prostředí jsou simulovány ve vlastních zařízeních (zkušební zařízení simulující sluneční světlo nebo škodlivý plyn).

TECHNOLOGIE

  • Tepelné zatížení v peci
  • Klimatické zatížení v klimatické komoře
    (teplota a vlhkost)
  • Střídání teplot v teplotní šokové skříni
  • Zatížení vibracemi
  • Zkouška na škodlivé plyny
  • Simulace slunečního světla
  • Zkouška vodotěsnosti IPX9K