Optická analytika a měřicí technika

V optické analytice se analyzují konstrukční díly na bázi obrazových metod jako je mikroskopie a rentgenová počítačová tomografie. Nejrychlejší pohyby jsou evidovány vysokorychlostními kamerami.

Rozměry a míry konstrukčních dílů se evidují precizními vyměřovacími systémy. Skryté rozměry se stanoví na základě počítačové tomografie, nerovnosti povrchu se určí optickými metodami.

Technologies

  • Digitální mikroskopy
  • 3D souřadnicový systém měření
  • Rentgenová počítačová tomografie
  • Mikroskopie laserovým skenerem
  • Vysokorychlostní kamera
  • Profilometr drsnosti