Mechanické zkoušky

Zkouška montážních, přidržovacích, vytrhovacích a zasunovacích sil stanoví mechanickou zatížitelnost
komponentů nebo prodávaného zboží. Použité metody jsou například cyklické zkoušky zasunutí pro zákaznická rozhraní k simulaci životnosti nebo vysokorychlostní zkoušky k simulaci dynamických mechanických břemen.

Technologie

  • Zkouška materiálu
  • Zkouška tahem a tlaková zkouška
  • Simulace zasunovacích cyklů
  • Dynamická zkouška tahem
  • Zkouška na únavu ohybem
  • Zkouška pomalým ohybem
  • Vibrační zkouška
  • Kontrola koroze třením