Elektrotechnika a vysokofrekvenční technika

Na fyzikální úrovni se stanoví přenosové vlastnosti vysokofrekvenčních přenosových systémů. Datové protokoly navíc provedou simulaci přenosu se skutečnými bitovými daty. Potom se vyhodnotí chyby a poruchy.

Dále se určí elektrické vlastnosti konstrukčních dílů jako je odpor, indukčnost, kapacita a dielektrická pevnost. Pomocí simulace palubní sítě se stanoví provozní chování elektronických komponentů při modelování systému ve vozidle.

Technologie

  • Měření elektrických parametrů
  • Vektorová analýza proudových obvodů
  • Reflektometrie časových rozsahů
  • Simulace bitového toku
  • Evidence bitových chyb
  • Analýza protokolu USB 2.0 + 3.0
  • Osciloskopie (až do 40 Gs/s)
  • Triaxiální měření