Analýza umělých hmot

Polymery se analyzují různými metodami tepelné analytiky a spektroskopie. Stanoví se teploty přeměny tavení a pyrolytických rozkladů a další na teplotě závislé změny specifické tepelné kapacity.

Technologie

  • Termogravimetrie
  • Diferenciální kalorimetrie
  • Infračervená spektroskopie
  • Spojená spektroskopie
  • Infračervená mikroskopie
  • Zkouška tvrdosti