Charakteristika

 • Elektrické spoje bez pájení
 • Vynikající elektrické vlastnosti
 • Krátké časy cyklů
 • Možnost zpracování vedení o průřezu 0,032 – 35mm²

Výroba

 • Programovatelné krimpovací moduly s precizním měřením síly a statistickým vyhodnocením

Upraveno na přání zákazníka (příklad)

 • U zavřených krimpovacích objímek používá MD vlastní nastavitelné krimpovací nástroje pro procesně bezpečnou montáž.

Kontrola kvality a procesu

 • Automatická kontrola síly krimpování
 • Zaprotokolované hodnoty odtahování
 • Vyhotovení a hodnocení výbrusů
  • Analýza, dokumentace a archivace kvality krimpovacích spojů
  • Preventivní rozpoznání zdroje chyby (opotřebitelný díl nebo výměna nástroje)