Elektronická parkovací brzda

SPOLEHLIVÁ SPOJENÍ
PRO MODERNÍ SYSTÉMY

Funkce

  • Aktivace ovládače/aktivátoru
    (parkovací motor) na brzdě zadního kola
  • Zdroj proudu parkovací brzdy

Použití ve vozidle