HSD přímo

HSD konektor

HSD vedení = informace
ve výhledu řidiče

Charakteristiky

  • Vnější vodič – kusový materiál,
    vnitřní vodič – pásový materiál
  • Sledování procesu plně automatizovaných
    montážních kroků s optoelektrickou
    výstupní kontrolou

Aplikace

  • Připojení průhledového displeje