IMPULSES THAT CONNECT.

   

Nastupte a staňte se součástí našeho týmu

   

SÍT ZÁVODU MD ELEKTRONIK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjistěte více o našich výrobních závodech a aplikačních centrech celosvětově.

   

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKA PRO KVALITU A BEZPEČNOST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjistěte více o výborných kompetencích ve firemní laboratoři MD akreditované německým akreditačním místem DAkkS.

Právní doložka

Ochrana údajů
MD ELEKTRONIK GmbH velice těší Vaše návštěva našich internetových stránek a Váš zájem o náš podnik a naše výrobky.

Účelová vazba
Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity účelově a všeobecně k vyřízení dotazů, objednávek a žádostí o zaměstnání. Z důvodu péče o vztahy se zákazníky, ale také s dodavateli, může být nadále nutné, že budeme Vaše osobní údaje ukládat, zpracovávat a předávat našim jménem třetím osobám, abychom se mohli rychle a cíleně zabývat Vašemi požadavky.

Ochrana osobních údajů/ochrana soukromé sféry
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto provozujeme naše aktivity v souladu s příslušnými platnými a aplikovatelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje
Přes naše internetové stránky zásadně neshromažďujeme žádné osobní údaje (jako např. jména, data narození, adresy), pouze v případě, že nám tyto informace poskytnete dobrovolně (např. při registraci, průzkumu, objednávkách atd.).
K poznání již navštívených stránek, resp. ke zvýšení komfortu při Vaší návštěvě našich internetových stránek, se v případě potřeby shromažďují spojovací údaje použitých internetových prohlížečů, vyvolaných stránek atd. Částečně se také ukládají tzv. cookies, resp. používají aktivní komponenty (např. JAVA skript).

Odkazy na jiné webové stránky (linky)
Webové stránky MD ELEKTRONIK GmbH mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. MD ELEKTRONIK GmbH neodpovídá za prohlášení na ochranu údajů nebo obsahy těchto jiných webových stránek.

Autorské právo
Obsah (texty, grafiky, loga) těchto internetových stránek je chráněn autorským právem. Příspěvky třetích osob jsou jako takové označeny. Autorské právo zůstává příslušnému autorovi nebo držiteli licence. K dalšímu zpracování, rozmnožování, rozšiřování nebo jinému zhodnocování je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo vyhotovitele. Kopírování a stahování souborů je dovoleno pouze k soukromým a nekomerčním účelům.

Jestliže máte další dotazy, podněty nebo stížnosti, potom se můžete obrátit telefonem nebo e-mailem přímo na kontaktní osobu uvedenou v impresu.