FEM-simulace

Metodou konečných prvků (FEM) se vyřeší geometrický problém pole simulace pevného tělesa. K tomu se geometrie rozdělí do velkého počtu malých (konečných) prvků a vyřeší jako problém mezních hodnot numerickým postupem k řešení parciálních diferenciálních rovnic. Základem jsou např. elektrická pole, tepelná pole, mechanická napěťová pole nebo elektromagnetické vektory pole.

TECHNOLOGIE

  • Kvazistatická a dynamická simulace
  • Elektromagnetická simulace
  • Tepelná simulace
  • Multifyzikální simulace