KOAX - spektrum služeb

Pro naše zákazníky jsme kompetentním
partnerem pro vývoj.

Pro inovativní řešení ve vývoji

  • Analýza systémů pro palubní síť automobilů
  • Řízení požadavků pro palubní síť
  • S vlastní zkušební laboratoří akreditovanou u DAkkS (Německé akreditační místo) pro automobilové kvalifikace
  • Vývoj komponentů pro palubní síť
  • MD konstrukce provozních prostředků a řízení zpracovatelských zařízení
  • Řízení projektů

Koax v palubní síti

Vyvíjíme řešení pro palubní síť vozidel.

Efektivní řešení s ohledem na celek

Globální analýza systémů

  • Technologie přenosu dat na základě
    čipových sad
  • Architektura systémů a palubní sítě
  • Komponenty a vedení palubní sítě

Technologie Vysokofrekvenční
koncepty pro systém palubní sítě

Koax - požadavky

Analyzujeme a popíšeme požadavky na systém.

z palubní sítě 

Elektricky

  • Nízko- a vysokofrekvenční rozsah
  • Zdroj napětí

Mechanicky

  • míjivě do dynamického šokového zatížení
  • Střídavé zatížení ohybem a krutem

Podmínky životního prostředí

  • Média (voda, oleje, sůl, prach)
  • Teplotní šok a střídavé zatížení

KOAX - komponenty pro palubní síť

Podporujeme vývoj komponentů pro
palubní síť.

Představy přizpůsobené požadavkům na systém 

  • Mechanická a elektrická simulace
  • 2D-/3D-konstrukce
  • Vlastní MD zařízení Rapid Prototyping
  • Vysokofrekvenční analýzy ke komponentům palubní sítě
  • Elektrické a mechanické zatěžovací pokusy na montovaných vedeních zkušebními zařízeními MD